Ürünler

Alan ve Ürünler

 

 

Ameliyathane ve Yoğun Bakım Üniteleri

Siz hayal edin yeter!
Compact laminat ile neler yapılabileceği sorulduğunda verebileceğimiz en kısa cevap.
Klasik ya da modern her tip binaya kolaylıkla uyum sağlayabilmesi yanında teknik özellikleriyle de birçok soruna çözüm getiren bir malzeme olduğunu yapılan örneklerle beğeninize sunmak istedik.